Gezinstherapie

Iedereen maakt onderdeel uit van een gezin of leefgroep. Mensen hebben van nature behoefte aan verbinding en erkenning. Maar niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde mate van verbinding en de hoeveelheid sociale contacten. Dit verschil in behoeftes en daarbij ieder zijn eigen persoonlijkheid en ervaringen maakt dat het onderling soms niet lekker loopt.

Voor het gemak noemen we het gezinstherapie, maar dit kan ieder willekeurige groep zijn die veelvuldig met elkaar te maken heeft. Hoe hechter een groep is, hoe meer invloed (individuele) personen op elkaar hebben. De meest hechte groep die wij kennen is het gezin dat in 1 huis woont. Dit kan ook een samengesteld gezin zijn. Maar denk ook aan een pleeggezin, klas, werk, vriendengroep, of partners die (nog) niet samenwonen.

 

Gezinstherapie kan ingezet worden bij verschillende problemen;
- scheiding
- een kind met een diagnose
- een ouder met een diagnose
- een ziek gezinslid
- broers/zussen ruzies
- cognitieve verschillen 
- uiteenlopende normen en waarden
- pubers in huis
- veelvuldig ruzies
- uitingen van emoties naar elkaar
- loskomen van je ouderlijkhuis
- relatieproblemen

Tijdens gezinstherapie is het vaak een uitdaging om iedereen gemotiveerd te krijgen. Als dat gelukt is vertel ik de basisregels, deze gelden ten alle tijden tijdens de sessies (o.a. elkaar uit laten praten, geen fysiek/verbaal geweld). De kunst van is om met elkaar in gesprek te gaan, zonder dat we over elkaar gaan praten. Want praten of de ander zorgt voor weerstand en vanuit weerstand kan er niet helder gedacht worden. Vaak belanden mensen dan in een machtsstrijd en zijn er enkel verliezers in het spel. 
Iedereen heeft net zoveel recht in het gesprek en als therapeut zal ik mij ten alle onpartijdig bewegen tussen de gezinsleden. Met begrip, vaardigheden en sturing zal ik het gezin dichter bij elkaar brengen. 

Soms is praten een te grote stap. Zeker als er veel emoties opgekropt zitten. Dit zal ik tijdens de inventarisatie opmerken en daar dan ook de vorm van de therapie op aanpassen. Dit geldt uiteraard ook als mensen non-verbaal zijn of kinderen die niet durven te praten in deze setting. Creativiteit en ervaring helpen mij hierbij. Mogelijkheden die ik in kan zetten zijn bijvoorbeeld: foto-opstelling, tekeningen, stoel-opstelling en fysieke activiteiten.

Regelmatig geef ik ieder gezinslid een opdracht mee naar huis. Dit helpt om het aangeleerde thuis te integreren en mensen meer bewust te maken van hun eigen gedrag. Naast het contact bij het gezin thuis, kunnen we er ook voor kiezen om op neutraal terrein af te spreken (in de praktijk of in de buitenlucht). Verder is het vaak helpend om tussen de sessies door contact te houden via de telefoon. Door de korte lijnen kan ik gezinsleden individueel coachen en hun zo dichter bij elkaar brengen.