Rationeel-emotieve therapie

 

 

Oftewel RET-therapie (soms aangeduid als REBT), is een vorm van cognitieve gedragstherapaie.
De grondlegger is de Amerikaanse psycholoog "Albert Ellis" .


Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus).
Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Een oude opname van Albert Ellis (Engelstalig) tijdens een van zijn sessies.

 

 

Het verleden bepaald niet het heden.

RET helpt niet alleen bij kinderen met autisme, maar ook bij:

 

•Angst en fobie

•depressie

•faalangst, laag zelfbeeld

•stress

•relatieproblemen

•dwang- en eetstoornis

 

Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van het ABC-model

A staat voor aanleiding (oorzaak)

B staat voor bril waardoor je de wereld ziet (overtuiging)

C staat voor consequentie (het gevolg)

 

Door oefening kun je een andere bril (overtuiging-B) opzetten , welke realistischer is en beter bij situatie (de oorzaak-A) aansluit. Daardoor is het gevoel (het gevolg-C) dat je ervaart ook passender en positiever. Positief in de zin van; minder vaak voorkomende vervelende gevoelens, zoals angst, boosheid, ontreddering, etc.

Dit betekend niet dat we gevoelens proberen uit te schakelen of ze willen vermijden. We moedigen juist emoties die passend zijn aan.
Zo hoeft een nare situatie in het heden niet langer de emotie van het verleden op te roepen.

 

 

 

Dat deze manier van oude patronen doorbreken werkt is meer dan eens bewezen. Maar ook hierbij is het kijken, luisteren en

afstemmen op de persoon.

 

De reden dat ik deze therapie vorm geregeld toepas is omdat het zo breed inzetbaar is en zulke grote veranderingen teweeg kan brengen. Het is een combinatie van een-op-een therapie en praktijk oefeningen voor thuis. Door actief bezig te zijn met oefeningen kun je het nieuwe gevoel ook echt ervaren als het ware gevoel en dat is wat we willen bereiken.  De thuis oefeningen zullen volledig afgestemd worden op de persoon en problematiek en het kind zal zelf meedenken over hoeveel en in welke vorm.

Het mooie is dat we niet graven in verleden. In plaats daarvan zijn we bezig in het hier en nu; waarom voel ik dit nu? Daarmee is RET een veilige en kortdurende manier om van je buitenproportionele gevoelens af te komen.