Gezinstherapie bij Find-Aut

 

 

 

Binnen ieder gezin of leefgroep spelen unieke dynamieken en uitdagingen. Mensen streven van nature naar verbinding en erkenning, maar verschillen in behoeften, persoonlijkheden en ervaringen kunnen soms voor wrijving zorgen.

Hoewel we het voor het gemak 'gezinstherapie' noemen, is deze vorm van therapie geschikt voor elke groep die frequent met elkaar te maken heeft. Of het nu een hecht gezin is, een samengesteld gezin, een pleeggezin, een klas, een werkgroep, een vriendengroep of partners die (nog) niet samenwonen.

 

 

 

 

De uitdaging tijdens gezinstherapie is vaak om alle betrokkenen gemotiveerd te krijgen. Zodra dat is gelukt, worden de basisregels vastgesteld, die te allen tijde gelden tijdens de sessies (o.a. elkaar laten uitpraten, geen fysiek/verbaal geweld). De kunst is om met elkaar in gesprek te gaan zonder over elkaar te praten, aangezien dit vaak leidt tot weerstand en een helder denkproces bemoeilijkt. Als therapeut beweeg ik me onpartijdig tussen de gezinsleden, met begrip, vaardigheden en sturing om het gezin dichter bij elkaar te brengen.

 

In sommige gevallen is praten een te grote stap, vooral als er veel opgekropte emoties zijn. In dergelijke gevallen pas ik de vorm van de therapie aan, bijvoorbeeld met behulp van foto-opstelling, tekeningen, stoelopstellingen of fysieke activiteiten.

 

Ik geef regelmatig ieder gezinslid een opdracht mee naar huis om het geleerde te integreren en bewustwording van eigen gedrag te bevorderen. De therapie kan zowel thuis als op neutraal terrein plaatsvinden, en tussen sessies door is telefonisch contact mogelijk. Korte lijnen stellen mij in staat om gezinsleden individueel te coachen en hen dichter bij elkaar te brengen.

 

 

Gezinstherapie kan worden ingezet bij diverse uitdagingen, waaronder:

 

Scheiding

Een kind met een diagnose

Een ouder met een diagnose

Een ziek gezinslid

Conflicten tussen broers/zussen

Cognitieve verschillen

Verschillende normen/waarden

Pubers in huis

Frequente ruzies

Uitingen van emoties onderling

Loskomen van het ouderlijk huis

Relatieproblemen

Gezinstherapie