EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Oftewel: Door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken.  Francine Shapiro, grondlegger van EMDR ontdekte in 1979 bij toeval het helende effect van oogbewegingen in combinatie met imaginaties en heeft dit uitgewerkt tot een snelle en effectieve therapievorm.

Als praten te confronterend is of blokkades er voor zorgen dat je er niet aan kan denken, dan kan EMDR een mooie manier zijn om toch met je angsten, trauma's en gevoelens om te kunnen gaan. Je kunt hiermee het verleden behandelen, maar ook bv angst voor iets in de toekomst (denk aan faalangst, angst om met het vliegtuig te gaan). 

 

 

 

 

 

 

EMDR is een therapie vorm die bij zowel kinderen als volwassenen veel belovende resultaten heeft laten zien. 

Voor meer uitgebreide informatie over EMDR en animatie film verwijs ik u naar de site van EMDR-nederland.

Ouders die hun kinderen willen voorbereiden kunnen animatie films laten zien of het boek "Tim en het wonder EMDR" te lezen met hun kind. 

De sleutel van succes van deze therapie is dat we het trauma niet gaan herbeleven, maar er van een veilige afstand naar gaan kijken. Tegelijkertijd belasten we het werkgeheugen door stimuli. Stimuli kunnen vingerbewegingen zijn, maar ook: tappen, klikjes via de koptelefoon, een lichtbalk, trilapparaatjes, lichamelijke bewegingen of een telopdracht. 
EMDR is toepasbaar bij alle leeftijden en ook bij mensen die non-verbaal zijn. We kunnen werken met imaginaties van beelden, maar ook met tekeningen van hun herinneringen. Tijdens de sessie wordt regelmatig gecheckt hoe het met de spanning gaat (op een schaal van 0 tot 10). 


Aan het eind van iedere sessie wordt er positief afgesloten. Is het item voldoende in spanning gezakt, dan instaleren we een positieve cognitie en een ankertje, dit om te zorgen dat je op moeilijke momenten altijd een positieve cognitie hebt om op terug te pakken. Het ankertje versterkt dat (dit is een herinnering, beeld of kleur). 
Soms kunnen we het niet in 1 sessie voltooien en moeten we dus een pauze inlassen in het proces. Dit doen we door een ontspanningsoefening of een break-state (gedachten op iets positiefs richten). Zo gaat u ten alle tijden met een rustig gevoel de deur uit.

 EMDR zet een proces in werking. Dit betekend dat u brein nog doorgaat met het proces als u de deur uitgaat. Meestal duurt dit 2 tot 4 dagen. Dit kan zijn dat u wat vermoeid bent, droomt, nachtelijk zweten, onrustig of wat somber bent. Dit is heel normaal, want de nieuwe ervaring moet een plek krijgen en de oude moet plaats maken. Daarom is het belangrijk u na de therapie en de dag erna rustig aan doet. Informeer ook de mensen uit het gezin dat dit mogelijk wat lastigere dagen zullen zijn.

Het aantal sessies die nodig zijn, is afhankelijk van de problematiek en de manier waarop het opgeslagen ligt in het brein. Bij aanvang is niet te voorspellen hoeveel sessies er nodig zijn, maar meestal varieert dit tussen de 2 en 5 sessies per item. Het kan zijn dat tijdens het proces andere dingen omhoog komen, deze zullen we (indien het wenselijk is) ook behandelen.